Sharing är ett sätt att vara ärlig och sårbar inför sig själv och andra människor på ett tryggt sätt. Vi har en önskan att skapa en mötesplats där alla oavsett resväg kan dela sin resa med andra som också är på väg hem, hem till sig själva. Hur går det till? Sharing innebär att en person pratar och de andra lyssnar uppmärksamt och tyst. Ingen kommenterar det någon annan säger, utan vi är helt fria i det som är vår sanning just där och då. Det som sägs i cirkeln stannar i cirkeln, tystnadsplikt råder.

Ingen är där för att leda eller fixa någon annan, utan vi respekterar varandras olika vägar och sanningar och möts i cirkelns kraft. Man kan dela sina innersta tankar och känslor, och det är en väldigt förlösande kraft i det. Tex. kommer ingen trösta dig om du är ledsen, du får helt enkelt vara ledsen, känna dina känslor. Likaså ger vi inte varandra råd. Däremot kan man själv be om en spegling efteråt av någon eller några om man önskar det. Här accepterar vi och inkluderar allt det som är mänskligt, utan värdering. Det som är får finnas helt enkelt. Vi delar på tiden så att alla får möjlighet att dela, och för den som bara vill vara tyst och lyssna går det också bra.

Vi brukar ha sharing efter våra meditationer som ett fint avslut på kvällen men det är frivilligt att delta.